googlea377e4cf0e2547ad.html

Om oss

SSF Blå


Hemse Filmstudio är en idéell och politiskt obunden kulturförening. Hemse filmstudio tillhör organisationen Sveriges Förenade Filmstudios ( SFF). SFF är en fristående idéell organisation som sprider och visar värdefull film på biograf. Det finns drygt 100 filmklubbar (filmstudior) med drygt 30000 medlemmar i Sverige.

Hemse Filmstudio visar våra filmer på Hemses biograf HemsegårdenFör att se filmerna köper man ett terminskort/medlemskort för 250 kr, varje termin visas 6-7 filmer samt eventuellt kortfilmskvällar eller temavisningar. Kortet kan förköpas på Hemse Bibliotek eller på Hemsegården före första filmen. Information om filmstudions verksamhet finns på denna hemsida samt på en Facebooksida: Hemse Filmstudio.

Filmerna väljs inför varje termin ut av styrelsen.

Hemse Filmstudio är en idéell och politiskt obunden kulturförening.

Styrelsen 2018 består av: 

Ordförande och Barn och Ungdomsansvarig:

Anette Torgnysdotter Sundblad

Sekreterare och kassör:

Elin Seigerlund

Kassör:

Johan Seigerlund

Övriga styrelseledamöter:

Allan Pettersson

Agneta Bergquist

Åsa Blylod


Föreningen stöds genom regionalt kulturstöd av Region Gotland. © Anette Torgnysdotter 2015